Home > Podcasts > Podcast 5 – Spiegelingen

Jij hebt het vast ook weleens gezien. Je loopt op een windstille, stralende zomerdag langs een sloot en in die sloot zie je de spiegeling van wat je langs het water ziet. Hoe gladder het water en hoe scherper de zon des te mooier is het beeld. Het is haarscherp en zorgt voor diepte.

Dan pak je een steentje en gooit het in het water.  Door de kringen in het water wordt het spiegelbeeld verstoort en zie je het niet zo scherp meer. Hoe groter de steen hoe meer het beeld verstoort wordt. Als dan ook het licht verdwijnt zie je er helemaal niets meer van.

Daar begon ik eens over na te denken. Waar spiegel ik me eigenlijk aan? En waar wordt mijn beeld door verstoord?

Wij kunnen ons zo spiegelen aan anderen om ons heen. Dat zijn meestal niet de mensen die het minder hebben. Maar wij kijken naar mensen die het in onze ogen beter hebben. De media overspoelt ons met succesverhalen, mooie plaatjes of filmpjes. Het lijken vaak zulke perfecte plaatjes. Maar is dat wat we zien echt? Of is het slechts een moment opname? Wij kunnen door wat we zien zo makkelijk jaloers worden op het uiterlijk of het leven van een zus, vriend of vriendin. Ons spiegelen aan wat zij hebben of kunnen. Maar zijn dat dan eigenlijk niet de stenen die ons eigen spiegelbeeld laten rimpelen?

Jaloersheid geeft in mijn hart tenminste geen vrede. Ik word er niet mooier van. Jaloersheid zorgt ervoor dat het donker wordt in mijn hart. Waarom laten we jaloersheid vaak zo makkelijk binnen in ons leven?

 Zo denkend over spiegelingen zocht ik naar de betekenis van reflectie. Want dat is wat we zien. We zien een weerkaatsing van het licht. Het licht projecteert het beeld wat we in het water zien.

Mooi eigenlijk, als we bedenken dat de Heere Jezus van Zichzelf heeft gezegd:” Ik ben het Licht van de wereld”. Voor een goed spiegelbeeld hebben we Hem dus nodig. Als Zijn licht op ons schijnt dan moeten we dat ook laten weerspiegelen in ons leven. Ons leven moet op Hem gaan lijken. Daarbij past tevredenheid. Tevredenheid met alles wat Hij ons gaf of niet gaf. Alleen dan kunnen we Zijn beeld zijn en zullen we iets laten zien van Zijn grote liefde voor deze wereld.

Het kost  moeite om niet steeds weer stenen in het water te gooien. Om niet steeds weer die zonde van jaloersheid toe te laten Op aarde zal ons spiegelbeeld altijd gerimpeld blijven.  Dat lezen we ook in de Bijbel in het boek Korinthe, hoofdstuk 13. Daar staat dat we nu als het ware door een spiegel in het donker kijken. Dus een spiegel met een verduisterd spiegelbeeld. Niet goed zichtbaar door het verkeerde wat we doen.

Tegelijkertijd lezen we verder in dat hoofdstuk dat er straks niets meer tussen zal staan. We zullen dan God kennen, en Hij kent degenen die door Hem gekocht zijn met het bloed van Zijn Zoon Jezus. Hij wilde juist sterven voor mensen met een gerimpeld spiegelbeeld. Wat een immens groot wonder.

Is Jezus het Licht van de wereld ook al in jouw leven gaan schijnen?