Home > Waarom leef ik? > Het gebed

Inhoud

Wat is bidden?

Bidden is praten met God. Bidden is voor iedereen mogelijk. Het maakt niet uit hoe iemand leeft, het maakt niet uit wie u bent. Bidden is iets dat overal kan worden gedaan. Het is niet nodig om speciaal daarvoor naar een kerkgebouw te gaan.

In gebed mag u alles met God delen en bespreken. Als u wilt bidden, zoekt u een rustige plek en kunt u spreken over alle dingen die u bezighouden.

Lucas 11:1-13, Mattheüs 6:5-15, 1 Thessalonicenzen 5:17, 1 Samuel 1:10 en 11, Jesaja 44:17-20, 1 Koningen 18:24-29, Filippenzen 4:6, Psalmen 115:4-9, Mattheüs 7:7.

Tot wie kan ik bidden?

In de Bijbel staat dat we alleen tot God mogen bidden. Niet tot gestorven mensen zoals Maria. Niet tot geesten of andere goden. Dat wordt in de Bijbel uitdrukkelijk verboden. Bovendien is God de Enige die u werkelijk kan horen en die macht heeft om u te helpen of te antwoorden.

Exodus 20:4 en 5, Lucas 4:8, Johannes 16:23-26.

Waarover kan ik met God spreken in gebed?

U kunt over alles spreken wat u bezighoudt. Zelfs als u God niet begrijpt of als u boos bent kunt u via Jezus tot God bidden.

Voor het bidden tot God is het niet nodig om bijzondere woorden of formuleringen te gebruiken. U kunt gewoon in uw eigen woorden tot God spreken.

In de Bijbel staan veel gebeden die als voorbeeld kunnen dienen. Vooral in het Bijbelboek Psalmen. Het bekendste gebed dat Jezus Zijn volgelingen heeft geleerd, heet het “Onze Vader”.

Mattheüs 6:5-15.

Lees verder: De kerk