Home > Podcasts > Podcast 10 – Vreugdevolle roeping

Moeizaam komen de letters op het scherm, wat moet ik schrijven? Wat zou de Nederlandse lezer eigenlijk boeien?

Is zending nog wel een thema om mee aan te komen? Het zijn zomaar wat vragen die in het gehele proces van schrijven door mij heen gingen. Ja, soms dacht ik er maar het bijltje bij neer te leggen.

Maar toch, ik heb nu een boekje in mijn hand. Met de naam “Vreugdevolle roeping” Deze foto is genomen bij de deur van de kerk. De plek waar we de mensen Hartelijk mogen begroeten, en ze welkom mogen heten, de plek waar we ze een Bijbel mogen aanreiken.

Maar ook de plek waar we de mensen na de dienst nog even kunnen spreken.

“Vreugdevolle roeping” wat is nu in het zendingswerk het meest wat overheerst? Ja, voor mij is dat de vreugde, de vreugde om te mogen wonen in een ander land tussen mensen die nog nooit gehoord hebben van wie de Heere Jezus Christus is. En hoewel het echt niet altijd makkelijk is om je land, familie en vrienden te verlaten toch overstemd verre weg de vreugde het meest om aan de andere kant te wonen van de oceaan.

Misschien vraag je je dan af wat dan die vreugde geeft? Wat de grootste vreugde geeft is om God te zien werken in levens van mensen. Om hen over Zijn daden te horen spreken. Misschien denk je wel, is God er wel? En waarom merk ik Hem dan niet? Bestaat Hij wel? Als deze vragen bij mij boven komen dan kijk ik naar verschillende mensen, en dan kan ik niet ontkennen dat God wonderen doet. Er is geen twijfel over mogelijk dat God bestaat. Hij geeft mensen een compleet nieuw leven. Dat doet Hij vandaag de dag anno 2021! Ja want Jezus Christus is heden Dezelfde en Hij zal altijd Dezelfde zijn.

Er staan zoveel beloften voor de heidenen door de Bijbel heen. Ook wij als Nederlanders waren heidenen. Het Woord kwam in Nederland, Het Woord kwam misschien wel in je eigen leven? God wil mensen gebruiken in Zijn dienst, Hij wil dat de aarde vol worde van Zijn glorie en eer. Hij wil eenvoudige instrumenten gebruiken om andere mensen in aanraking te brengen met Zijn Woord. Het is een opdracht, denk je daar weleens over na? Abram verliet ook zijn geboorteplaats, hij wist zelfs niet waar hij heen ging. Maar in vertrouwen ging hij samen met Sara in gehoorzaamheid. Ja, samen gingen zij. Ook Sara was daarin gehoorzaam, gehoorzaam aan God. Hoe is onze houding als vrouw? Bidden we voor onze gezinnen om uit te gaan? Bidden we voor bereidheid van onze mannen? Zijn we bereid om onze man te volgen omdat je de noodzaak ziet dat het evangelie verder moet?

Mijn boekje is geschreven om iets te delen van de vreugde wat het geeft om uit te gaan naar een andere plek. Denk je weleens aan de onbereikten? Welk voorecht heb jij dat je wel uit de Bijbel mag lezen, hoe komen velen, velen tot de kennis van de Heere God? Wat draag je bij aan de verspreiding van het evangelie over de aarde, zijn de volgende drie vragen essentieel in je leven? Bid je voor de onbereikten? Deel je van wat je hebt gekregen met hen? Of verlang je om te gaan?

Misschien worstel je wel met die laatste vraag, maar weet je niet zo goed hoe dat gaat rondom roeping. In mijn boekje staat daar het een en ander over geschreven. Het is een praktisch boekje geworden met vooral veel persoonlijke ervaring hoe zo`n proces gaat van roeping tot wonen in een ander land. De zendingsopdracht is niet voor een stelletje avonturiers, nee het is een opdracht voor allen die Zijn naam hebben lief gekregen.

Wilt u “Vreugdevolle roeping” bestellen? Ga naar: https://zgg.nl/webshop/boeken-zendingsthemas/vreugdevolle-roeping/

One Comment, RSS

  • Muy interesante saber que Dios está llamando para aquellos que están necesitados de Él… No es una aventura, es para aquellos que aman a Dios y su obra…
    Sería bueno tenerlo en español… Buen trabajo