Home > Waarom leef ik? > De grote scheiding

Inhoud

Met welk doel heeft God ons gemaakt?

Ons leven is geen spel en het is al helemaal niet nutteloos, hoewel het soms zo voelen kan. Het is ook geen ‘samenloop van toevalligheden’, zoals sommige wetenschappers zeggen. Nee, ons leven heeft een heel belangrijk doel:

We zijn allemaal door God Zelf gemaakt met als doel: God te eren, omdat Hij dat waard is. Hij is immers onze Maker en is volmaakt en goed.

Wij zijn dus gemaakt om God te aanbidden en lief te hebben, elk moment van ons leven. Om een ​​leven lang Hem toegewijd en gehoorzaam te zijn. Om Zijn wil te doen, overal en altijd.

Dát is het doel van ons leven. Daar heeft God ons voor gemaakt en bedoeld.

Jesaja 43:7, Openbaringen 5:12, Psalmen 136:1, 1 Korinthe 10:31, Jeremia 7:23, Galaten 3:12, Markus 12:30.

Maar dat is toch onmogelijk?

Dat is helaas waar. Het is voor ons onmogelijk om God elk moment van ons leven lief te hebben en te aanbidden. We leven dus helemaal niet zoals God dat zou willen…

Elke dag doen we zelfs het tegenovergestelde. We zijn ongehoorzaam aan God en zijn helemaal niet bezig met het verheerlijken van Hem. Sterker nog, we zijn zelfs geneigd om te doen wat God ons verboden heeft om te doen.

De Bijbel noemt dit “zonde”. Zonde is ongehoorzaamheid en opstand tegen God. Door te zondigen, eren we God niet, maar ónteren we Hem. Zo falen we radicaal in het doel van ons leven.

Zonden begaan we op allerlei manieren. Door dingen te doen, te denken en te zeggen zónder rekening te houden met Gods wil. Zo laten we zien dat we niet van God houden en dat wat Hij wil ons niet interesseert. Ook door niets te doen op momenten dat we wél iets zouden moeten doen begaan we zonden.

Dat we geen rekening houden met God en allemaal de neiging hebben om te doen wat God níet wil dat we doen, zit heel diep in onze aard. We zijn zondaars en dáárom begaan we zonden. Daarom zijn alle mensen vanuit God bezien slechte mensen.

Romeinen 3:10-18, Romeinen 3:23, Mattheüs 19:17, Jesaja 59:2, 1 Johannes 1:10, 1 Johannes 3:4, Jesaja 64:6, Jacobus 5:17.

Heeft God ons dan slecht gemaakt?

Nee, uiteraard niet. God is perfect en kan enkel goede dingen creëren. Hij heeft ons perfect, goed en zonder zonde geschapen. Maar wel zo, dat de mens de keuze had om God te dienen uit vrije wil.

Het probleem is dat de mens God heeft verlaten en ervoor heeft gekozen Hem niet te erkennen als hoogste autoriteit, maar om zijn Maker te verwerpen als zijn God. Onze eerste voorouders, Adam en Eva, hebben opzettelijk gekozen tegen God en daarmee gezondigd. Vanaf dat moment heeft het kwaad macht gekregen over de mensheid en wordt ieder mens geboren als zondaar.

Zonde is een epidemie die de hele mensheid ontwricht en in zijn greep houdt. We zijn allemaal besmet met de neiging om het slechte te kiezen boven het goede en besmetten onze nakomelingen met dezelfde neiging om ons te gedragen zoals we zélf willen en Gods wil en autoriteit te negeren.

Je kunt zien dat dit waar is in het dagelijks leven als je kijkt naar wat er in de wereld en in onze eigen levens gebeurt.

We vinden het allemaal veel moeilijker om iets goeds te doen zonder daarvoor iets terug te krijgen. Maar iets verkeerds doen is voor ieder van ons heel gemakkelijk, zeker als we het idee hebben dat niemand door heeft wat we doen.

Genesis 1:27-31, Genesis 3, Psalmen 51:5, Romeinen 3,
Romeinen 5:12-19, 1 Korinthe 15:21-22.

Maar ik probeer goed te leven!                                                 

Dat is wat wij vaak denken. We zijn over het algemeen best tevreden over onszelf. Dat komt omdat wij onszelf altijd vergelijken met andere mensen. We kennen altijd wel mensen die het er veel slechter vanaf brengen dan wij. Maar dat is een onbetrouwbare maatstaf.

Wat we nodig hebben, is onszelf te beoordelen volgens de normen van Gods Boek, de Bijbel. Onze mening over onszelf is voor God niet belangrijk. Wat God over ons zegt en van ons vindt, is veel betrouwbaarder en dus ook veel belangrijker.

Het Woord van God schetst een heel ander beeld van ons als mensen. De Bijbel zegt namelijk dat er niemand is die werkelijk in de kern goed is. Er is niemand die altijd op God gericht is en altijd het juiste doet, denkt en zegt. Op heel de aarde heeft God er niet één gevonden, zegt Hij.

Gods morele standaard ligt veel hoger dan de onze. Onze moraal is: Als ik maar ongeveer zo goed leef als mijn omgeving, dan is het goed. Maar Gods morele standaard is dat wij Hem altijd gehoorzamen en eren en altijd het goede doen, denken en zeggen. Daarnaast verlangt God van ons onvoorwaardelijke liefde tot Hem en tot onze medemensen. God kán dat van ons vragen, want Hij is onze Maker en Eigenaar.

Als we eerlijk zijn, moeten we allemaal erkennen dat we in de verste verte niet voldoen aan wat God van ons verlangt.

1 Petrus 1:15-16, Romeinen 3:11 en 19, Mattheüs 15:19,
Markus 12:30 en 31, Mattheüs 5:20, Mattheüs 5:27-30,
Psalmen 14:2-3.

Welke gevolgen heeft het dat we daar niet aan voldoen?

Die gevolgen zijn heel groot. Onze ongehoorzaamheid veroorzaakt een grote scheiding tussen God en ons. Een onoverbrugbare kloof. God kán het slechte en het kwade in ons niet accepteren.

God is liefde. Maar door onze ongehoorzaamheid wijzen we Zijn liefde radicaal af. We verwerpen, onteren en verachten Hem daarmee. En dat blijft niet zonder gevolgen, maar dat veroorzaakt een intense verontwaardiging en boosheid bij God. Dat noemt de Bijbel ‘toorn’. Gods toorn is net zo groot als Zijn liefde, want Gods toorn is gekwetste liefde.

Met onze ongehoorzaamheid en het negeren van Hem, halen wij dus die intense verontwaardiging van God over ons. Omdat God volkomen eerlijk is en geen slechtheid kan verdragen, zal God ons straffen. Omdat God ook bijzonder geduldig is, doet Hij dat niet meteen. Hij wacht daarmee tot ons leven op aarde eindigt. Maar dan volgt onvermijdelijk het oordeel.

Uitstel betekent bij God geen afstel. Voor God zijn onze zonden zó ernstig, dat Hij zal straffen met een straf die nooit meer stopt. Dat noemt de Bijbel “de hel”. Dat is een verschrikkelijke plaats, waar God Zijn intense verontwaardiging zal uitstorten over ons, zonder terughoudend te zijn.

1 Korinthe 6:9-10, Openbaringen 21:7-8, Mattheüs 18:8-9, Jesaja 6:1-5, Exodus 34:7, Deuteronomium 4:24, Hosea 1:2, Lucas 13:24-28, Mattheüs 13:41-42.

Hoe kan je dát nu zeggen?

Dat is wellicht wat u nu denkt. En dat is logisch. Het is ook werkelijk een verschrikkelijke boodschap. Misschien vindt u het hard en ongenadig om zo openlijk te spreken over wat ons te wachten staat.

Ik weet dat er christenen zijn die zeggen dat de hel niet bestaat, simpelweg omdat ze zich het niet voor kunnen stellen. Maar de Bijbel waarschuwt regelmatig voor deze plaats. Het is dus naïef en misleidend om mensen wijs te maken dat alles prima gaat met iedereen en de hel niet bestaat.

Stel dat er een grote natuurramp staat te gebeuren en u de enige bent die dat weet, zou u dan ook niet iedereen in uw omgeving waarschuwen? Dat is niet hard en ongenadig, maar het allerbeste wat u in zo’n situatie kunt doen!

Maar als dat waar is, dan is dat verschrikkelijk…

Dat klopt, maar het is waar. Het is de realiteit van ons bestaan. Alle mensen, klein en groot, zijn op weg naar hun eeuwige bestemming, het leven ná de dood. En als er niets verandert, zal onze bestemming een plaats zijn waar Gods diepe verontwaardiging ons deel zal zijn voor altijd.

Door alle kwaad en ongehoorzaamheid aan God, leven heel veel mensen in ongeluk, onrust en onvrede. Velen hebben een ongedurig verlangen om ‘iets van het leven te maken’. De een probeert dat met het opbouwen van een mooi bedrijf, met het verdienen van geld, met gezelligheid, met familie, met feesten en plezier maken, met drugs en alcohol en weer een ander met toewijding aan een bepaalde religie of het streven naar spirituele ervaringen. Maar al deze dingen vervullen ons diepste verlangen niet blijvend en niet werkelijk. Steeds hebben we weer nieuwe ervaringen nodig om ons ‘gelukkig’ te voelen. En zelfs als we menen gelukkig te zijn, kan er zomaar iets gebeuren wat onze rust ruw verstoord, zoals ziekte of ongeluk.

De onrustige zoektocht naar geluk zal nooit slagen. Alleen God kan ons werkelijk én blijvend gelukkig maken. Niets of niemand anders is daartoe in staat.

We kunnen de gevolgen van de zonde dagelijks waarnemen in onze omgeving. Dát is de reden dat er zoveel natuurrampen plaatsvinden. Waarom er oorlog, pijn, onrecht, ziekte, problemen, verdriet en lijden is in het leven. En daarom eindigt ieders leven uiteindelijk in de dood.

Dit is allemaal het gevolg van onze ongehoorzaamheid aan God. Terwijl Hij juist het goede met ons voor heeft en ons werkelijk gelukkig kan en wil maken.

Romeinen 3:19, Romeinen 8:20-22, Romeinen 6:23, Genesis 2:17, Romeinen 5:12, 1 Korinthe 15:21, Markus 16:16, Genesis 3:17, Galaten 3:10, Johannes 1:5.

Waarom heeft nog nooit iemand dit mij verteld?

Veel mensen weten het simpelweg niet. En als u mensen kent die zich christen noemen en u deze boodschap nog nooit hebben doorgegeven, dan is dat heel kwalijk. U zou eens aan deze mensen kunnen vragen of de boodschap die in dit boekje staat inderdaad overeenkomt met wat de Bijbel zegt. En natuurlijk kunt u hen dan ook zelf vragen waarom ze u dat nooit eerder hebben verteld.

Maar waarom noemen ze zich dan christen?

Helaas zijn er veel christenen die zich schamen tegenover niet-christenen voor de boodschap van de Bijbel, omdat deze zo eerlijk maar ook zo confronterend is.

Ook zijn er veel christenen die onvoldoende doordrongen zijn van wat de gevolgen zijn als iemand leeft en sterft zonder de Heere Jezus Christus persoonlijk te kennen.

Daarnaast zijn er ook veel christenen die zich wel christen noemen, maar eigenlijk weinig aandacht besteden aan de Bijbel, er nauwelijks in lezen en er ook niet echt naar proberen te leven. Er zijn zelfs christenen die openlijk twijfelen aan de inhoud van de Bijbel.

Het bijzondere van dit alles is dat de Bijbel al heeft gezegd dat dit zo zou zijn. Dat er oprechte en niet-oprechte christenen zijn. Niet elke christen is dus écht christen, helaas…

Matthëus 7:21-23

Lees verder: Het goede nieuws