Home > Waarom leef ik? > God en het lijden

Inhoud

Maar als God bestaat, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld?

Dat is één van de lastigste vragen die er bestaat en er is geen volledig antwoord te geven op alle ‘waaroms’ die wij als mensen hebben.

Ten eerste is het belangrijk te weten dat de overgrote meerderheid van alle ellende in de wereld door mensen wordt veroorzaakt. Denk aan oorlogen en armoede (dat vaak veroorzaakt wordt door uitbuiting en sociale ongelijkheid). Maar ook de impact van veel natuurrampen is vaak juist zo groot door menselijke nalatigheid. En veel ziektes worden veroorzaakt door onhygiënische omstandigheden en milieuvervuiling.

Toch gebeuren er natuurlijk ook veel dingen die niet veroorzaakt worden door ons als mensen. En sommige mensen worden veel harder geraakt door het lijden dan anderen. Dat is niet altijd te begrijpen en er is niet altijd een verklaring van te geven.

Waarom doet God niets aan het lijden?

God doet wél iets aan al het lijden. Gelovigen mogen weten dat God er is, hen beschermt, hen kan genezen van ziekten en hen in problemen kan bijstaan en helpen. God is zelfs zó goed, dat Hij dat ook doet bij mensen die daar niet om vragen en Hem niet willen dienen. Er gebeuren regelmatig onverklaarbare, wonderlijke dingen die bijvoorbeeld voorkomen dat iemand omkomt bij een ongeluk of geneest van een ziekte terwijl dat medisch niet mogelijk zou zijn.

Maar waarom wordt al het lijden op aarde niet in één keer door God opgelost?

Als we daar even over nadenken hoe dat zou moeten, zou je komen op drie oplossingen:

  1. God zou alle problemen die er nu zijn kunnen oplossen. Dat zou in theorie kunnen. God kan immers alles? Toch zou dat een oplossing zijn die slechts heel kort zou werken. Binnen korte tijd zouden alle problemen weer terug zijn. Mensen zullen zich immers opnieuw verrijken ten koste van anderen. Economische motieven zullen opnieuw zorgen voor milieuvervuiling. Mensenhandelaars zullen opnieuw mensen ronselen en uitbuiten. Machtsbeluste leiders zullen opnieuw oorlog voeren. De oorzaak van het lijden zit voor het grootste gedeelte in onszelf.
  2. God zou de mensen allemaal kunnen veranderen, zodat ze alleen nog het goede zouden doen. Dat is waar, ook dat zou God kunnen doen. En het bijzondere is, dát God dit ook doet. Door Zijn Woord, de Bijbel te laten vertellen (verkondigen) onder alle bevolkingsgroepen van de wereld, verandert God mensen inwendig zodanig dat ze een verlangen krijgen om het goede te doen. Daar gaat God mee door totdat deze wereld stopt te bestaan.
  3. God zou de wereld kunnen zuiveren van alle kwade mensen en overnieuw kunnen beginnen. Ook dat is een oplossing. En het bijzondere is dat we weten dat God dit ook van plan is. Als alle mensen tot geloof zijn gekomen die God tot geloof wil brengen, dan zal de wereld vergaan en zal er met alle kwaad en alle kwade mensen voorgoed worden afgerekend. God zal het lijden van deze wereld niet langer verdragen dan nodig is om allen die Hij daarvoor bestemd heeft tot het geloof te brengen.

God doet dus wel degelijk iets aan het lijden én zal uiteindelijk al het lijden oplossen. En, zoals een bekende schrijver ooit heeft gezegd, gebruikt God het lijden als een megafoon. Een toeter om ons wakker te schudden dat we anders moeten gaan leven. Heeft het lijden u al wakker geschud?

Lees verder: De Bijbel