Home > Podcasts > Podcast 6 – Getuigende vrouwen

De wijze levenslessen van Corrie ten Boom, wie kent ze niet? Wat had ik graag eens met haar een praatje gehad, en haar eens in het echt willen ontmoeten. Inmiddels is ze alweer meer dan 35 jaar geleden overleden. Met slechts één koffer reisde ze de wereld over om het goede nieuws te brengen dat er redding mogelijk is door Jezus Christus alleen. Tot in haar ouderdom was ze gedreven om het evangelie te vertellen aan iedereen die ze tegen kwam. Een bijzondere persoonlijkheid was Corrie. Ze straalde als ze over Jezus sprak.

Ik heb iemand ontmoet die mij doet denken aan Corrie ten Boom. Ze woont in onze stad Quevedo in Ecuador waar wij zending bedrijven. In deze podcast wil ik wat delen wie zij is en het grote vertrouwen dat zij heeft in haar God.

Deze vrouw behoort bij de oudste christelijke kerk van Quevedo, een kerk van 70 jaar oud midden in het centrum van de stad. Zij werd geboren in een christelijk gezin, haar ouders voedden haar op met de Bijbel. Zij ervaarde dat als een grote zegen in die tijd waarin er nog niet veel christenen waren in Ecuador.

Toen ze 17 jaar was ging ze studeren aan een zendingsschool in Shell. Daar maakte ze een heftige situatie mee. In deze periode waren er vijf Noord Amerikaanse zendelingen, die het evangelie wilden brengen in het amazone gebied. De stam waar zij met een klein vliegtuig naar toe gingen, stond als gewelddadig bekend, maar toch kregen deze zendelingen het op hun hart om die mensen te bereiken met het evangelie. In het begin leken de bewoners ontvankelijk voor contact. Maar niet veel later werden alle vijf de mannen op een gewelddadige manier om het leven gebracht.

De achtergebleven vrouwen van de zendelingen waren bij elkaar. Ze kregen geen contact met hun mannen. Dit maakte iedereen op het thuisfront ongerust. Hermana Ruth, en andere studenten kwamen bij elkaar om te bidden voor deze mannen. Maar helaas, niet veel later kwam het nieuws van het overlijden van de vijf mannen. Terwijl de vrouwen naar de plek van de tragedie werden gebracht, paste hermana Ruth op de kinderen van de zendelingen. Deze geschiedenis staat bekend als “De vijf kruizen in de jungle” 

Een heel ingrijpende gebeurtenis, wat hermana Ruth van heel dichtbij meemaakte.

Tijdens haar opleiding bij de bijbelschool ontmoette ze haar man. Hij werd predikant. Samen werden zij werden uitgezonden naar Quevedo, de stad waar wij nu wonen om zendingswerk te bedrijven.

Deze vrouw maakte veel mee in haar leven. Er waren grote geldzorgen, een brand verwoestte een gedeelte van de kerk. Eerst stierf haar man en kort daarna verongelukte haar zoon en twee kleinkinderen.

Toch heeft dat haar niet neerslachtig gemaakt. Nee, door dat alles heen schittert de trouw van haar Heere. Ondanks dit alles is zij daarom een blijmoedig mens, een gedreven vrouw. Het geeft haar een enorme vreugde als er mensen tot geloof komen. Haar levensdoel is om iedere dag mensen in aanraking te brengen met de blijde boodschap van het evangelie.

Mijn verlangen is om op net zo’n manier oud te mogen worden als een Corrie ten Boom, of een hermana Ruth. Delend van het evangelie.

Als ik aan deze twee vrouwen denk, moet ik denken aan dat citaat wat mogelijk van Luther afkomstig is: “Als ik wist dat de wereld morgen zou vergaan, zou ik vandaag nog een boom planten.”

De Heere vraagt van ons om het evangelie te verkondigen. Iedere dag is een dag. Iedere dag moeten mensen die wij ontmoeten het evangelie horen. Totdat alle volken het gehoord hebben.