Home > Podcasts > Podcast 7 – Focus

Weet jij nog hoe het voelde om als kind uit te kijken naar je verjaardag? Vol verlangen keek je uit naar die dag. Je focus lag helemaal op die ene dag in de toekomst. De dagen werden afgekruist. Zodat je precies wist hoeveel nachtjes het nog slapen was.

Ik zag hierin wel overeenkomsten met fotografie. Je richt je lens op iets en alles buiten de lens valt buiten het blikveld. Dat wat voor de lens is kun je dan ook nog vergroten door daar op in te zoomen. Zo kun je van iets kleins iets groots maken.

Zo worden er door mijn man, in de natuur heel wat foto’s van kleine dingen gemaakt. Met een app kan hij dan op zoek naar wat hij precies gefotografeerd heeft. Hierdoor leer je met andere ogen te kijken. Ik las pas een stukje van iemand die in zijn eigen tuin duizend verschillende soorten planten en dieren had gezien. Dan gaat het je toch duizelen als je dan bedenkt hoe groot de schepping is.

Als het kleine al zo groot is hoe groot moet de Schepper dan zijn?
Door welke lens kijk jij? Door de lens van de tijd? Dan kijk je vooral naar het leven nu. Probeer je daar alles van te maken? Of kijk je ook in een breder perspectief? Door de lens van de eeuwigheid? Weet je dat er een leven na dit leven komt? Een leven wat eeuwig duurt? Eeuwigheid is een bestaan zonder einde na ons korte verblijf op deze aarde.

Vaak zoomen wij in op de dingen van nu, Van ons leven. Wij denken vaak groot van onszelf en klein van God. Alles buiten ons blikveld valt dan weg. En we zijn helemaal gericht op het leven in het hier en nu. Zijn er zorgen, angsten, problemen en ziekte dan zoomen we daar op in. Als we er over na denken hoe het verder moet, zien we geen uitkomst. We zijn dan zo met onszelf bezig alsof we alles zelf op moeten lossen. Maar we mogen onze blik op God richten.

We leven op dit moment in een tijd van Advent. Een tijd van verwachten, van uitzien. Het Kind Jezus werd geboren daar denken we aan met kerst. Hij kwam voor mensen die het allemaal niet wisten, voor zieken, voor bedelaars. Hij Gods eigen Zoon kwam om Mens te zijn tussen de mensen. Hij kwam om een last te dragen die wij niet kunnen dragen. De straf die wij verdienen door al het verkeerde wat wij doen wil Hij van ons overnemen.
Hij die zelf gezegd heeft: Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. (Mattheus 11:28)

Als we dat weten komt ons leven in een ander perspectief te staan. Dan gaan we kijken door de lens van de eeuwigheid. Dan zien we mensen om ons heen die ook van Jezus moeten horen.

Richt daarom deze kerst niet alleen de lens op jezelf. Maar kijk of er mensen zijn die de Heere Jezus nog niet kennen. Wat kun jij voor hen betekenen? Bid of jij een lichtend licht, een wegwijzer mag zijn.
En ken jij de Heere Jezus nog niet? Ga naar Hem op zoek Hij laat zich vinden. Hem zoeken doe je door met God te praten dat is bidden en te lezen in Zijn Woord. Hierin staat in Mattheus 7:7 Bidt en u zal gegeven worden, zoekt, en gij zult vinden.