Home > Waarom leef ik? > Hoe nu verder?

Inhoud

Fijn dat u de moeite heeft genomen dit boekje te lezen. De boodschap is indringend en serieus, dat zult u wel gemerkt hebben. Ik hoop dat het u zodanig heeft geraakt dat u het verlangen hebt gekregen de God van de Bijbel werkelijk te leren kennen en te dienen. Daarvoor is wel een radicale verandering nodig.

Hoe kan mijn leven veranderen?

Het is onmogelijk om onszelf te veranderen. Maar God kan ons veranderen door Zijn Woord en de Heilige Geest. De Bijbel noemt de verandering die alleen God in ons tot stand kan brengen ‘wedergeboorte’ of ‘bekering’.

Wat we kunnen doen is bidden, vragen aan God of Hij Zelf ons leven op die manier verandert. God belooft ons in de Bijbel dat Hij dat zal doen als daar serieus om wordt gevraagd. Hij zegt: Wie mij zoekt, zal Mij vinden.

God Zelf brengt dus die verandering. Hij gebruikt daarvoor Zijn Woord, de Bijbel. Daarom is het belangrijk om naar plekken te gaan waar de Bijbel wordt uitgelegd, zoals in de kerk. Zoek christenen op en bezoek een kerk. Zij kunnen u helpen om de Bijbel beter te begrijpen.

God kan die verandering ook geven als we persoonlijk in de Bijbel lezen, gewoon thuis of op het werk. Het is dus belangrijk om de Bijbel dagelijks biddend te lezen.

Romeinen 10:14 en 17, Hebreeën 4:12, Mattheüs 7:7-8, Romeinen 3:11, Johannes 5:39, Johannes 3:3, Johannes 6:44, Efeze 2:8, 1 Johannes 4:19, Jesaja 45:22, Filippenzen 2:13, Johannes 1:12.